HTML

Az egyesület honlapja itt,


ahol megtalálod az MTE céljait, az egyesületét
történetét, alapszabályunkat és szervezeti
felépítésünket, valamint a legfrissebb szakmai
ajánlásokat és sajtóanyagokat is!

Az MTE az I-Com tagja

FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK

Társszabályozási megállapodást kötött az MTE és a Médiahatóság

MTE-info 2011.07.01. 11:04

Több hónapos közös előkészítő munka után aláírta a társszabályozásról szóló szerződést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a számos internetes kiadót - így az Index, illetve az Origo kiadóját, valamint a Sanoma Media Budapest Zrt.-t - tagjai közt tudó Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete. A társszabályozási modellben a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény egyes rendelkezéseinek vélelmezett megsértésére vonatkozó felhasználói panaszokat nem a Médiahatóság, hanem a társszabályozó (jelen esetben az MTE) szakértői bizottsága bírálja el.

Az MTE-tagok szolgáltatásainak felügyeletét így elsődlegesen az egyesület fogja ellátni, emellett a társzabályozás működését az NMHH széles jogkörrel ellenőrzi és felügyeli. Az internetes tartalomszolgáltatás önszabályozó etikai kódexét tíz éve működtető MTE bízik abban, hogy a társszabályozás gyakorlati működése is bizonyítani fogja: a magyar internetes média meghatározó szereplői felelősségteljes kiadók és szerkesztőségek, amelyek a felhasználók jogait és érdekeit a legmesszebbmenőkig érvényesítve szolgálják közönségüket, és elkötelezettek amellett, hogy a társszabályozás az iparág versenyképességét elősegítve működjön.

Az MTE felhívja a figyelmet, hogy önszabályozó tevékenységét természetesen a továbbiakban is folytatja a társszabályozás mellett, már csak azért is, mert az önszabályozás kiterjed számos olyan kérdésre, amelyet a médiatörvények nem érintenek. Az MTE és az NMHH által kölcsönösen elfogadott társszabályozási kódex preambulumában megfogalmazott meggyőződésünk szerint független újságírás és a médiatartalom-szolgáltatók szakmai függetlensége nélkül nem lehet eredményesen őrködni a demokrácia megfelelő működése felett és felügyelni a közélet tisztaságát, a politikai hatalomgyakorlás módját.

A szólás- és sajtószabadság, valamint a tájékozódáshoz való jog biztosítása önmagában is közérdek, a vélemények, a tudósítás és a kommentár szabadsága pedig szövegben, hangban és képben, a sajtószabadság integráns részét képezi. Az MTE olyan társszabályozási rendszert kíván most útjára indítani, ami ezen elvek és célok megvalósulását mozdítja elő. Meggyőződésünk, hogy a médiatartalmak szolgáltatói széles körű felelősséggel tartoznak mindazoknak, akikről és akiknek ezek a tartalmak szólnak. Úgy véljük, hogy e felelősség érvényesítésének megfelelő terepe egy szakmai szervezet szakértői eljárása. Bizonyosak vagyunk benne, hogy a társszabályozás működése minden fél megelégedésére fogja igazolni ezt. Kölcsönös nyitottságra számítunk a jogalkotók és az NMHH részéről abban, hogy a modell majdani működésének tapasztalatait leszűrve szükség szerint megváltozzanak majd annak egyes elemei.

További információ: Ravasz Pálma főtitkár, contact@mte.hu

Címkék: nmhh társszabályozás

20 komment · 2 trackback

Tárgyalunk az NMHH-val a társszabályozásról

MTE-info 2011.04.28. 14:55

Az NMHH kezdeményezésére előzetes egyeztetéseket kezdtünk az NMHH Médiatanácsával arról, hogy hogyan nézhetne ki az MTE szerepállalása a médiatörvényben foglalt társzabályozásban. Az egyeztetések célja, hogy kidolgozzunk egy mindkét fél számára megfelelő szerződésvázlatot (amely alapján elkészülhet a törvény szerinti közigazgatási szerződés), illetve hogy elinduljunk azon az úton, amelynek a végén elkészülhet a dolog érdemét jelentő magatartási kódex.

Fontos: az egyeztetések megkezdése természetesen egyik fél részéről sem jelent kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy valóban szerződést kötnek majd. Célunk értelemszerűen az, hogy olyan szerződés- és kódexszöveg szülessen, amely az iparág és közönség érdekeit egyaránt szolgáló, működőképes, értelmes társszabályozási modellt teremt meg.

Az egyeztetéseken részt vesz a reklámszakma önszabályozó szervezete, az ÖRT, illetve a nyomtatott lapok kiadóinak szakmai szervezete, az MLE is, velük folyamatosan együtműködünk.

***

Az MTE készséggel áll minden piaci szereplő rendelkezésére a társszabályozás ügyében is: contact kukac mte.hu
 

Címkék: nmhh társszabályozás

Szólj hozzá!

Jogerős győzelem az ingatlandepo.com ellen

MTE-info 2011.04.04. 22:43

Időközben a Fővárosi Bíróság másodfokon is megtárgyalta azt a rágalmazási büntetőügyet, melyet tavalyi elnökünk, Gerényi Gábor ellen indított az ingatlandepo.com-ot működtető off-shore vállalkozás. A március 10-i ülésen született végzés az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyta, és további költségek megfizetésére kötelezte a magánvádlót, bűncselekmény hiányában. Emlékeztetőül: az ügyet első fokon tárgyaló bíróság megállapította, hogy a szakértőként a tévéműsorba hívott MTE-elnöknek nemcsak az Alkotmány által védett joga az, hogy elmarasztaló szakmai véleményét a nyilvánosság elé tárja; sőt, ez a tevékenysége bizonyos értelemben akár kötelességnek is tekinthető.

Szólj hozzá!

Óriási cikk az önszabályozásról

MTE-info 2011.03.07. 13:05

Az e-MaSa oldalán, most jelent meg.

Szólj hozzá!

Nem kell egyedi ISSN-igazolás az NMHH-s regisztrációhoz

MTE-info 2011.03.02. 15:03

A január 1-én életbe lépett médiatörvény előírása szerint az internetes tartalomszolgáltatók egy részének is regisztrálniuk kell a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál (aki korábbi lapnyilvántartásban már szerepelt internetes oldalaknak január 31-ig, a többieknek június 31-ig kell ezt megtenniük). A Hatóság honlapjáról letölthető a regisztrációs űrlap, ebből kiderül, hogy a jelentkezőnek mellékletként le kell adnia egy igazolást arról, hogy az illető webszájt ISSN-nyilvántartási szám igénylésére nem kötelezett.

Az MTE-hez eljuttatott információk szerint ezen igazolás beszerzése egyes regisztrálni szándékozó tartalomszolgáltatók számára akadályba ütközött, mivel a nyomtatott kiadványok magyarországi ISSN-nyilvántartását vezető Országos Széchényi Könyvtár ilyen dokumentumot nem tudott kiadni.

Az akadály azonban elhárult: az OSZK tájékoztatása szerint a "távoli hozzáférésű, folyamatosan frissülő internetes források begyűjtésének, tárolásának, hosszú távú megőrzésének, bibliográfiai számbavételének és az így archivált dokumentumok nyilvános
szolgáltatásának hiánya a szabványos dokumentumazonosító szám megállapítását és a nemzetközi ISSN nyilvántartásban való közzétételét feleslegessé teszi. A folyamatosan frissülő internetes újságok és hírportálok esetében, a nyilvántartásba vételhez ISSN dokumentumazonosító szám nem szükséges." Az OSZK a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság számára a fenti tényt általános érvényességű igazolásban rögzítette, a megállapodás eredményeképpen egyedi igazolások kiadására nincs szükség. (Az OSZK erről szóló általános igazolása ide kattintva letölthető.)

Az NMHH sajtóközleménye szerint "a nyilvántartásba vételt kérelmezők az NMHH ügyfélszolgálatán, az info@nmhh.hu e-mail címen és a 06 1 468-0673-as telefonszámon keresztül is segítséget kérhetnek."

1 komment

Szakértők az előfizetéses csapdáról

MTE-info 2011.02.06. 19:08

Néhány tavaly megismert eset rávilágított arra, hogy jogrendszerünk az online módon megkötött (majd később esetleg módosított) szerződések kérdését, érvényességét meglehetősen hiányosan szabályozza, a bírói gyakorlat sem alakított ki egységes megítélést, és a hatóságok is igen-igen tanácstalanul állnak egy-egy bonyolultabb probléma előtt. Egyesületünk egyik fő célkitűzése, hogy az életünk interneten zajló részét legalább akkora jogbiztonságban működtethessük, ahogyan azt a világ többi részén a polgárok már megszokhatták, így fontosnak tartjuk, hogy a jogalkalmazás mielőbb egységes álláspontot alakíthasson ki e vitatott kérdésekben. Felkértük hát Bodó Balázst, a Budapesti Műszaki Egyetem Média Oktató és Kutató Központjának kutatóját és Telek Esztert, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karának PhD hallgatóját, aki a szoftverlicenszek alaki érvényességével foglalkozik hosszú évek óta, hogy összegezzék a világpiacon megismert gyakorlatokat. A munkájuk eredményeként elkészült szakértői dokumentumot most nyilvánosan is elérhetővé tesszük, amivel reményeink szerint fogódzót adhat a jövőben a hasonló kérdésekkel foglalkozó jogalkalmazóknak, mellettük pedig az esetlegesen bajba került magánembereknek is.

Szakértői vélemény - Bodó Balázs és Telek Eszter munkája

Néhány fontosabb megállapítás a dolgozatból:

"A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a szerződési feltételek megjelenítése, a
felhasználók felé történő kommunikációjuk módja elsősorban nem e szerződésszövegek
bonyolultságától függ, hanem  a szolgáltató abbéli igyekezetét tükrözi, hogy
mennyire kívánja e feltételeket a felhasználó felé egyértelmően, áttekinthetően,
érthetően, könnyen befogadható, egyszóval transzparens formában
kommunikálni."

"A skála egyik végén találhatók azok a tisztességesen eljárni kívánó szolgáltatók, melyek
önérdeküket is követve mindent megtesznek azért, hogy a felhasználás előtt a
felhasználók tisztában legyenek a rájuk vonatkozó szabályokkal. Ezek a szolgáltatók
azon túl, hogy technikai eszközökkel ellenőrzik, hogy a felhasználó a szabályokat
megismerte és elfogadta, a közlés módjának helyes megválasztásával segítik is a
felhasználót a szerződés tartalmának megismerésében. A skála másik végén találhatók
azok a szolgáltatók, melyek a felhasználási feltételeket nem vagy rosszul
kommunikálják, esetleg kifejezetten megnehezítik a megismerésüket, illetve nagyon
alacsonyan szabják meg azt a küszöböt, amik a feltételek elfogadásának minősülnek."

"Rendszeresen előfordul ugyanis, hogy a fogyasztó regisztrál egy honlapon egy látszólag ingyenes szolgáltatás igénybevétele érdekében. Körültekintıbb böngészés eredményeképp kideríthetı volna, hogy a szolgáltatásért valójában díjat kell fizetni (sokszor nem is esetileg, hanem előfizetésként havonta, évente). Mivel azonban a szolgáltató az „ingyenes”, „díjmentes” stb. szavakkal hívja fel a fogyasztó figyelmét weboldalára, a nehezen elérhető díjazási feltételeket a felhasználó nem keresi, így csak a későbbiek során szembesül azzal, hogy kártyáját egy nem várt összeggel terhelték, vagy számlát kap egy ismeretlen szolgáltatásról. (A jelenséget a nemzetközi irodalom „subscription trap”-ként említi.) Különböző német bíróságok számos esetben állapították meg az ilyen típusú gyakorlat német törvényekbe ütköző voltát."

Szólj hozzá!

Pert nyertünk az ingatlandepo.com ellen

MTE-info 2011.01.08. 11:06

Csütörtökön, január 6-án a III. kerületi bíróságon ítéletet hirdettek abban a magánvádas büntetőperben, amelyet Benkő úr, az általunk vitatott internetes módszereket alkalmazó ingatladepo.com és ingatlanbazar.com atyja indított egyesületünk nemrég leköszönt elnöke, jelenlegi elnökségi tagja, Gerényi Gábor ellen. Benkő úr azt kérte a bíróságtól, hogy állapítsa meg: Gerényi a Hír TV egy januári műsorában megsértette a becsületét, és elkövette a rágalmazás vétségét azzal, hogy állítása szerint ezek az ingatlanhirdetési weblapok a felhasználók feledékenységére építenek.

A bíróság első fokon - köszönhetően a TASZ színeiben Gerényit védő Fazekas Tamás briliáns érvelésének - nem adott helyt ennek az igénynek, és elutasította a kérelmet, volt elnökünket pedig felmentette a vád alól. Indoklásában kiemelte, hogy a szakértőként a tévéműsorba hívott MTE-elnöknek az Alkotmány által védett joga az, hogy az adott esetben elmarasztaló, de mindenképpen megalapozott szakmai véleményét a nyilvánosság elé tárja; sőt, ez a tevékenysége bizonyos értelemben akár kötelességnek is tekinthető. Az ügy várhatóan másodfok elé kerül a közeljövőben.

A témához tartozó újabb hír pedig az, hogy a Gazdasági Versenyhivatal újabb eljárást indított a weblapot működő társaság ellen, és az eljárás alá a fent említett két weblapon kívül egy újonnan indított harmadikat, a szintén a Seychelle-szigetekről működtetett, más dizájnnal, de a megtévesztésig hasonló módon működő ingatlanbazar.net-et is bevonta. A Versenyhivatal ezúttal komoly kifogásokat emelt: túl hosszúnak tartja a kötelező szerződési időt, sérelmesnek tartja, hogy nem törölhetők a hirdetések a tartozás kiegyenlítéséig, hogy sokszor egyáltalán nem lehet törölni hirdetéseket, hogy az ügyfélszolgálat a fogyasztókat megtévesztő módon működik, hogy a keresés regisztrációhoz kötött, és hogy a követelések behajtása rendkívül agresszív módon történik.

2 komment

A médiatörvényről a Ma reggelben

MTE-info 2011.01.03. 18:49

"Mit kezd az új médiatörvény az internetes oldalakkal?" - a Magyar Televízió Ma reggel című műsorában Krizsó Szilvia beszélgetett Nádori Péterrel, az MTE elnökével. A videó megtekinthető az MTV oldalán (wmv formátumban) itt, vagy (flashben) itt.

Szólj hozzá!

Új elnökség a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületében

MTE-info 2010.12.15. 18:27

2010. december 15-én új elnökséget és elnököt választott a magyar internetes tartalomszolgáltatók önszabályozó szervezete, az MTE. A piac vezető szolgáltatóinak részvételével működő egyesület elnökségében tovább folytatja munkáját az eddigi elnök, Gerényi Gábor, illetve Pintér Róbert, az Egyszervolt.hu képviselője.

A testületbe új tagként került be Bán Zoltán (Portfolio.hu), dr. Fáy Margit (Index.hu), valamint Nádori Péter (Origo.hu), aki az elnökség szavazása alapján a következő egy évben az MTE elnöke lesz.

Az internetes tartalomszolgáltatók önszabályozó egyesülete 2001-ben alakult, a szervezet ekkor dolgozta ki etikai kódexét, melyet tagjai magukra nézve kötelezőnek fogadnak el. Az egyesület tevékenységének fókuszában 2010-ben az etikátlan online üzleti magatartást folytató cégek elleni fellépés, valamint az internetes médiumok működését érintő új törvények (így a médiaalkotmány és a médiatörvény) tervezeteinek vizsgálata, véleményezése állt. Az MTE önszabályozó szervezetként kitüntetett figyelmet fordít a parlament elé terjesztett médiatörvény-tervezet társszabályozásra vonatkozó részleteire.
 

Címkék: elnökség

Szólj hozzá!

Elfogadták a médiaalkotmányt

Katona Éva 2010.11.03. 07:58

A parlament elfogadta a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvényt - írta az Index. A korábbi hírekkel ellentétben a törvény hatálya alá kizárólag a már eddig is szabályozás alatt álló televíziók, rádiók, nyomtatott és internetes újságok, illetve a lekérhető médiaszolgáltatások tartoznak, a magáncélú weblapok, blogok nem. Regisztrációs kötelezettsége is csak előbbieknek van. Fontos eleme ugyanakkor a törvénynek, hogy a Magyarországra irányuló, de más országból nyújtott médiatartalom-szolgáltatásokra is kiterjed, feltéve, hogy a szolgáltató a szigorúbb szabályok megkerülése érdekében telepedett le az országhatáron túl.  

Címkék: szabályozás médiaalkotmány

Szólj hozzá!

Konferencia az új médiatörvényről

Katona Éva 2010.10.29. 09:57

Ott leszünk a "Korrektúra" konferencián, amely a Nemzeti Média- Hírközlési és Médiahatóság (NMHH) támogatásával szerveződik november 23-24-ére, a Club Tihanyba. Az esemény témája az új médiatörvény és hatásai.

A konferencia egyik kerekasztal-beszélgetése konkrétan az internetes content értékéről, a magyar eredeti tartalmak jövőjéről, a Google és a Facebook piacfoglaló szerepéről szól majd. A kerekasztal résztvevői Gerényi Gábor, az MTE elnöke, Pach Ferenc, az MTI főszerkesztője és Weyer Balázs, az Origo tartalomfejlesztési vezetője. A moderátor Mucsányi Mariann, az InfoRádió munkatársa lesz.

A szervezők szerint az eseményen szóba kerül majd minden, a magyar média jövőbeli helyzetét érintő téma.

A konferencia meghívója itt

Címkék: google konferencia facebook új médiatörvény internetes tartalmak jövője

Szólj hozzá!

Exe: elnapolt tárgyalás

Katona Éva 2010.10.29. 09:44

A bíróság az Exe-vel (Ingatlanbazar és Ingatlandepo.com) szembeni perünk újabb fordulóját január 6-ára napolta el. Az első meghallgatáson, tegnap bemutattunk egy sor külföldi példát arra nézvést, miként működik etikusan az interneten az üzleti tevékenység, és részletesen megindokoltuk, miért gondoljuk, hogy az Exe Ltd. üzleti tevékenysége nem elfogadható

Panaszosainknak továbbra is azt ajánljuk, ne fizessenek a cégnek, és fenntartjuk korábbi álláspontunkat az ügyben.

A fejleményekről itt a blogon folyamatosan hírt adunk.

Címkék: per állásfoglalás internetes etikai normák ingatlanbazar és ingatlandepo.com

1 komment

Exe-per: 28-án

Katona Éva 2010.10.20. 09:57

Október 28-án lesz az MTE pere az ingatlanbazar.com és ingatlandepo.com oldalak üzemeltetőjével. Az egyesület továbbra is kiáll amellett, hogy a cég etikátlan üzleti magatartást folytat az interneten. A per kimeneteléről az információk itt lesznek olvashatók.

Címkék: per ingatlanbazar és ingatlandepo.com

Szólj hozzá!

"Mindenhol szabályozzák a netet"

Katona Éva 2010.10.20. 09:53

Az internet szabályozása nem öncélú, hanem a társadalom érdekét szolgálja - mondta Szalai Annamária, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke egy tegnapi Index-interjúban. Azt állítja, Magyarországon "az uniós országok szabályozása lesz a mérvadó" (konkrétabban nem fejtette ki, hogy melyik országra gondol. Úgy véli, "az internetet a világban szinte mindenhol szabályozzák, sőt a szabályozás a nyugat-európai országokban sokkal fejlettebb, mint nálunk". Hozzátette: "Burmában van olyan, hogy webkamerával figyelik meg a nyilvános terminálon internetezőket. De mi nem Burmában élünk, hanem az Európai Unióban."

A FB-ot és iWiW-et illetően úgy látja Szalai, hogy azokat "lehet jó célra használni", de "nagyon sokan nem tudják egyébként, hogy milyen kockázatot vállalnak, amikor megjelennek ezeken a közösségi oldalakon". A közösségi tartalmakat az NMHH vezetője nem akarja majd szabályozni, állítása szerint.

A regisztrációs kötelezettséget illetően úgy fogalmazott: "A regisztráció nem öncélú, nem azért tesszük kötelezővé a bejegyzést, hogy megnehezítsük mások életét, a regisztráció arra szolgál, hogy a törvénybe ütköző tartalom felelősét utol lehessen érni."

Az önszabályozó testületeknek - mint például az MTE-nek Szalai "sok feladatot bízna", amely "leveheti a feladatot a hatóságok válláról".

Címkék: szabályozás médiatörvény szalai annamária nmhh

Szólj hozzá!

Last minute javaslataink a médiaalkotmányhoz

gg 2010.09.19. 13:28

Augusztus 31-ig lehetett az országgyűlési képviselőknek módosító indítványokat beadniuk a médiaalkotmány néven ismertté vált, Rogán Antal és Cser-Palkovics András képviselők által benyújtott törvénytervezethez. Javaslatainkat megosztottuk a kulturális bizottság elnökével, L. Simon Lászlóval, és ezek egy részét az elnök úr be is terjesztette módosító indítványként. Álláspontunk szerint azonban e beterjesztett módosító javaslatok nem eredményeznek precíz szabályozást - sokszor a törvényalkotó általunk vélelmezett álláspontját sem tükrözik pontosan -, így készítettünk egy újabb, rövidebb anyagot, amelyben felsoroltuk a még aggályos részeket, illetve megoldási javaslatainkat. Az anyag innen letölthető Word formátumban - áthúzottan szerepel benne minden olyan rész, melyet törölni javaslunk, és aláhúzva pedig azok a szövegdarabokat olvashatják, melyeket beemelni javaslunk a szövegbe.

Szólj hozzá!

Exe-ügy: a per októberben

Katona Éva 2010.09.13. 10:15

Az MTE október 29-én megy a bíróságra, hogy érvényt szerezzen igazának az Exe Ltd.-vel (ingatalanbazar és ingatlandepo.com) kapcsolatban. A nagy port felvert - és panaszok százait generáló - ügyben hónapok óta nincs változás, ami a hivatalos szervek (GVH, Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Rendőrség) állásfoglalásait illeti, miközben az egyesülethez változatlanul ömlenek a panaszok a cég etikátlan üzleti magatartását illetően. Folytatás következik. 

Címkék: per ingatlanbazar és ingatlandepo.com

Szólj hozzá!

Safer Internet fórum Luxemburgban

Katona Éva 2010.09.02. 10:58

Az uniós Safer Internet program következő nemzetközi konferenciája október 21-22-én lesz Luxemburgban. A találkozó fő témái a fiatalok és a közösségi média, a szülők és az online technológia, illetve a gyerekekre leselkedő veszélyek konkrét példái az interneten. Több infó itt.

Az MTE a program aktív résztvevője Magyarországon. Az Európa Parlament a 2009-2013 időszakra hirdette meg a „Biztonságosabb Internet” (Safer Internet for Children, SIC) elnevezésű programot, amelynek célja a gyermekek ellen elkövetett internetes visszaélések elleni harc. A program négy fő területe a káros magatartások korlátozása (az illegális tartalmak elleni küzdelem és az interneten elkövetett visszaélések üldözése); az online környezet biztonságosabbá tétele; a társadalmi tudatosítás; és tudásbázis létrehozása. 

 

Címkék: konferencia gyermekvédelem sic

Szólj hozzá!

Látogatás az új hivatalban

gg 2010.08.27. 14:08

Szerdán, 25-én, több más médiaszervezet, például az Önszabályozó Reklámtestület és az IAB Hungary vezetőjének társaságában látogatást tettem Szalai Annamáriánál, az NHH és az ORTT összevonásával létrehozott csúcshatóság frissen kinevezett elnökasszonyánál. A jó hangulatú megbeszélés során az elnökasszony kifejtette, hogy nagyra értékeli a hazai önszabályozás eredményeit, míg a civil oldal jókívánságait tolmácsolta a várhatóan kimerítő munkához, és reményét fejezte ki, hogy az Országgyűlés által rövidesen tárgyalandó úgynevezett médiaalkotmány szövegében is megjelenik az önszabályozás állami elismerése.

Mint ismeretes, a komoly vitákat kivéltó törvénytervezethez, mellyel kapcsolatban több interjúban - például a Figyelőben és a Népszabadságban, valamint a Parlament kulturáélis Bizottsága előtt is - elmondtam véleményünket, augusztus 31-ig lehet mdosító indítványokat tenni. A szeptemberi részletes tárgyalás után az Országgyűlés várhatóan októberben végszavaz a törvénytervezetről.

Gerényi Gábor

Szólj hozzá!

Az EU korlátozná a sütizést

Katona Éva 2010.07.15. 15:40

Ezzel a címmel jelent meg ma cikk a Kreatívon, amely szerint komoly korlátozásokat hozhat az internetes adatgyűjtésre vonatkozóan egy európai irányelv, az adatvédelmi biztosok szerint ugyanis a jövőben előzetes hozzájárulást kell kérni a felhasználóktól a cookie-k alkalmazásához.

Címkék: adatvédelem eu cookie

Szólj hozzá!

Exe-ügy: perben az MTE

Katona Éva 2010.07.02. 19:18

Rágalmazásért és jó hírnév megsértéséért beperelte az MTE-t, konkrétan pedig az egyesület elnökét, Gerényi Gábort az Ingatlanbazár és Ingatlandepo.com oldalak üzemeltetője, az Exe Ltd. És mi ettől egyáltalán nem ijedtünk meg, sőt: abszolút jó alkalom, hogy a bíróság előtt is kifejtsük az álláspontunkat arról: a cég gyakorlatát súlyosan az online üzleti etikába ütközőnek tartjuk. 

Ezúton is kérjük azokat a panaszosainkat, írjanak nekünk, ha tanúskodnának a bíróságon az Exe ellen!

Címkék: per internetes etikai normák ingatlanbazar és ingatlandepo.com

Szólj hozzá!

Leszállt az online médiáról a Fidesz?

Katona Éva 2010.07.02. 18:26

Úgy tűnik, még messze van a médiatörvény elfogadása az elmúlt hetek vitái után, de a "médiaalkotmány" már mostanra is több ponton módosították, ami jó hír az online média szabadságáért aggódóknak. A Népszabadságban megjent tegnapi nagyinterjúban Gerényi Gábor, az MTE elnöke válaszolt egy sor kérdésre ezzel kapcsolatban, és fejtette ki az egyesület álláspontját. Ha minden igaz, nem sok minden változik az online média szabályozásában, legfeljebb az eddigi gyakorlatot tennék hivatalossá.

Címkék: cikk gábor új médiatörvény gerényi

Szólj hozzá!

Médiatörvény: őszig csúszik

Katona Éva 2010.06.17. 08:20

Egyre több forrásból jön az az infó, hogy egy pár hónapig még biztosan nem szavazzák meg azt a médiatörvény tervezetet, amely szakmai körökben igen erős kritikákat váltott ki. Az Index ma azt írja, hogy "a Fidesz mégsem szavazza meg a médiaalkotmánynak nevezett, két törvénymódosításból és egy alkotmánymódosításból álló törvénycsomagot". 

"A tervezetet Rogán Antal és Cser-Palkovics András nyújtotta be múlt hét pénteken, és többek között tartalmazta az NHH és az ORTT összevonását, a közmédiák kuratóriumának összevonását, a sajtótörvény kiterjesztését az internetre, a közlési kötelezettséget, amely alapján minden sajtóterméknek be kéne számolnia a közelebbről meg nem nevezett fontos eseményekről, vagy éppen a válaszadási jogot, amely segítségével akár a becsületsértőnek ítélt véleményeket is helyre lehet igazíttatni. Ez utóbbi egyébként a 2001-ben már egyszer alkotmányellenesnek nevezett lex Répássy újabb változata" - áll a cikkben.

Címkék: új médiatörvény

Szólj hozzá!

Még nem lesz médiatörvény-javaslat

Katona Éva 2010.06.16. 21:56

"Egyelőre nem lesz válaszadási jog a helyreigazítás helyett, igaz nem tudni, hogy pontosan mennyi haladékot kaptak az újságírók/kiadók" - jelent meg az Antagonon. Az alábbiak a posztból:

Hétfőn Cser-Palkovics András bejelentette, hogy az indoklásában „média-alkotmánynak” becézett törvényjavaslatot most „legalább két hétig” szüneteltetik. Marad tehát az alkotmánymódosítás (szólásszabadság vs. véleménynyilvánítás szabadsága) és a közszolgálati média felügyeletének átalakítása, plusz az összevont ORTT, NHH a nyári médiacsomagban. Szalai Annamária helye biztos.

Címkék: új médiatörvény

Szólj hozzá!

Új médiatörvény: jön az MTE állásfoglalás

Katona Éva 2010.06.16. 08:49

Még a mai napon kiadjuk az új médiatörvény koncepciót érintő állásfoglalásunkat. Nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk, hogy rendkívül kritikusan szeretnénk illetni az új elgondolást, hasonlóan mindazokhoz a szervezetekhez, amelyek már eddig is megfogalmazták kifogásaikat, kételyeiket és aggályaikat a koncepcióval kapcsolatban. 

A médiatörvény tervezet letölthető innen, a két kiegészítő indítvány innen és innen, az MTE korábbi állásfoglalásai pedig itt találhatók.

Címkék: állásfoglalás új médiatörvény

Szólj hozzá!

I-Com konferencia: minden infó itt

Katona Éva 2010.06.11. 18:15

Az I-Com hálózat - amelyhez tavaly csatlakozott az MTE - nemrég tartotta éves konferenciáját Lisszabonban. A konferencia blogjáról egy sor információ leszedhető az előadásokról, és az eseményen felvetett problémákról, a fotók itt vannak, a találkozó programja pedig itt.

 

Címkék: konferencia i com

Szólj hozzá!

süti beállítások módosítása